Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, her adımımızda...

Moteks Tekstil olarak; ar-ge projelerimizden yatırımlarımıza, üretimde malzeme seçiminden enerji kullanımına, doğal kaynakların korunmasından atık kaynakların değerlendirilmesine kadar, büyük-küçük her adımımızda sürdürülebilirliğin izleri var.

Nüfusun artması, yaşam standartlarının yükselmesi, endüstrileşme ve teknolojinin üretime katkısı beraberinde çevresel ve endüstriyel çalışma ortamı sorunlarını da getirmiştir. Endüstri devrimiyle birlikte üretimin hızlanması ve son 30-40 yılda en üst seviyeye çıkan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, yeni bir bilincin doğmasına neden olmuştur.

İletişim

Bizimle İletişime Geçin